Hệ phổ thông cơ sở của các trường công lập Singapore được chia làm hai hệ chính la Express- Cấp tốc và hệ Normal – Thông thường Hệ Normal- Thông thường dành cho học sinh có kết quả trung bình và kém trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE
Chương trình giáo dục hệ phổ thông cơ sở -Hệ Express Hệ phổ thông cơ sở của các trường công lập Singapore được chia làm hai hệ chính la Express- Cấp tốc và hệ Normal – Thông thường Hệ Express- Cấp tốc: dành cho học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE
Hiển thị theo ngày:   Tháng:   năm: