Sắp tới, các trường tư của Singapore muốn tuyển sinh nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện cao hơn so với hiện nay.
(VietSing24) Hệ thống giáo dục tại Singapore được phát triển trên cơ sở mỗi sinh viên đều có những năng khiếu đặc biệt và sở thích riêng biệt. Hệ thống giáo dục ở đây đã áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để giúp học sinh phát triển hết tài năng của bản thân, gồm các chương trình học sau:
Hiển thị theo ngày:   Tháng:   năm: