Đây là chương trình đào tạo dành riêng cho học sinh quốc tế muốn nhập học trường công lập cấp 1-2 hoặc cấp 3 Singapore. Học sinh sẽ được chuản bị cho kỳ thi AEIS của bộ giáo dục Singapore dành cho thí sinh quốc tế, kỳ thi JPACT cua Principal Academy hoặc kỳ thi đầu vào của các trường cấp 3 Singapore.
Hiển thị theo ngày:   Tháng:   năm: