(VietSing24.com) Trẻ vào tiểu học là bước chuyển lớn trong cuộc đời của các con. Nhằm giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn các chương trình trong nhà trường tiểu học, Bộ giáo dục Singapore hàng năm đều tổ chức các buổi hội thảo dành riêng cho các phụ huynh có con trong độ tuổi sắp vào lớp 1.
Hiển thị theo ngày:   Tháng:   năm: