Tag: Thủ tục nhập cảnh Singapore
(VietSing24.com) Có nhiều trường hợp khách không được phép nhập cảnh Singapore cho dù có hộ chiếu hợp lệ và đã đến cửa khẩu Changi và bắt buộc phải quay trở về. Không đề cập đến một số trường hợp đã có hoạt động không hợp pháp tại Singapore, đa phần người bị quay trở lại Việt Nam là phụ nữ. Lý do tại sao?