Tag: Thi vào trường công lập Singapore
(VietSing24.com) Các trường phổ thông Công lập Singapore luôn là nơi học tập lý tưởng cho học sinh Việt Nam có mong muốn đi du học tại Singapore. Bởi lẽ...
(Vietsing24.com) Để giúp các vị phụ huynh kịp thời có thông tin và đăng ký cho các cháu tham dự kỳ thi tháng 2/2013 vào các trường công lập Singapore, Vietsing24 Singapore cập nhật thông báo của MOE về kỳ thi này.