Tag: Pháp luật Singapore
(VietSing24.com) Tội lỗi phải bị trừng phạt đó là lẽ công bằng. Vậy nhưng tùy theo văn hóa pháp đình của mỗi quốc gia, bộ luật hình sự tại quốc gia đó qui định các loại hình phạt và tội danh khác nhau...