Tag: Những lễ hội của Singapore
Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Singapore là một quốc gia đa văn hóa. Chính sự thể hiện phong phú của các sắc màu văn hóa trong các lế hội đã tạo nên một quốc đảo xinh đẹp Singapore...