Học sinh Việt Nam ở độ tuổi nào thì vào lớp nào của hệ thống trường công lập Singapore?

Wed, 23.04.2014 10:33

(VietSing24.com) Học sinh Việt Nam ở độ tuổi nào thì vào lớp nào của hệ thống trường công lập Singapore?Học sinh VN độ tuổi nào thể đăng thi vào hệ thống trường công lập cấp 1 - 2 singapore?
Đăng vào lớp 1 tiểu học: học sinh độ tuổi đăng lớp 1 Việt Nam.
Thi vào lớp 2 tiểu học: học sinh học hết lớp 1 hoặc lớp 2 hoặc lớp 3 Việt Nam.
Thi vào lớp 3 tiểu học: học sinh học hết lớp 2 hoặc lớp 3 hoặc lớp 4 Việt Nam.
Thi vào lớp 4 tiểu học: học sinh học hết lớp 3 hoặc lớp 4 hoặc lớp 5 Việt Nam.
Thi vào lớp 5 tiểu học: học sinh học hết lớp 4 hoặc lớp 5 hoặc lớp 6 Việt Nam.
Thi vào năm nhất cấp 2: học sinh học hết lớp 6 hoặc lớp 7 hoặc lớp 8 Việt Nam.
Thi vào năm 2 cấp 2: học sinh học hết lớp 7 hoặc lớp 8 hoặc lớp 9 Việt Nam.
Thi vào năm 3 cấp 2: học sinh học hết lớp 8 hoặc lớp 9 hoặc lớp 10 Việt Nam.

Học sinh vào lớp 1 không cần thi nhưng chỉ được đăng trong một buổi sáng duy nhất vào đầu tháng 8 hằng năm.

Học sinh Việt Namchỉ được nhận vào hệ học sinh giỏi Express 4 nam cấp 2 thôi.
 
Học sinh thi vào Lớp 5 tiểu học hoặc năm thứ 3 cấp 2 chỉ thể tham gia kỳ thi tháng 10 hằng năm. Kỳ thi tháng 2 chỉ dành cho học sinh thi vào lớp 2 - 3 - 4 tiểu học hoặc lớp năm nhất, năm hai cấp 2.
VietSing24
moe.gov.sg
comments powered by Disqus
Các tin khác