Học sinh nên thi vào lớp nào?

Fri, 21.06.2013 15:43

Học sinh nên thi vào lớp nào?

Tuổi

Giáo dục Việt nam

Giáo dục Singapore

Bài kiểm tra đầu vào

Độ tuổi cho phép đăng ký thi

Hệ cấp tốc

Hệ thông thường

7

Lớp 1

Lớp tiểu học 1

 

 

 

8

Lớp 2

Lớp tiểu học 2

 

Lớp 2/3

7-8

9

Lớp 3

Lớp tiểu học 3

 

Lớp 2/3

7-8

10

Lớp 4

Lớp tiểu học 4

 

Lớp 4

9-11

11

Lớp 5

Lớp tiểu học 5

 

 

 

12

Lớp 6

Lớp tiểu học 6

 

 

 

13

Lớp 7

Lớp trung học 1

Lớp trung học 1

Lớp trung học 1

12-14

14

Lớp 8

Lớp trung học 2

Lớp trung học 2

Lớp trung học 2

13-15

15

Lớp 9

Lớp trung học 3

Lớp trung học 3

 

 

16

Lớp 10

Lớp trung học 4

Lớp trung học 4

 

 

17

Lớp 11

Lớp JC 1

Lớp trung học 5

Lớp JC 1

17-19

18

Lớp 12

Lớp JC 2

Lớp JC 1

 

 

19

 

 

Lớp JC 2

 

 

 

Ghi chú: Nếu cần biết thêm thông tin gi, xin hãy liên lạc Mrs. May Tran

comments powered by Disqus
Các tin khác