Học phí và sinh hoạt phí

Fri, 20.02.2015 19:15

VietSing24 xin gửi tới quý phụ huynh bảng học phí và sinh hoạt phí

Cấp độ học

Trường công lập

trường tư thục

Sinh hoạt phí

Tổng chi phí hàng năm

Học phí hàng tháng

Học phí hàng năm

Học phí hàng năm

Chi phí ăn ở

Chi phí khác

Tổng chi phí hàng tháng

Tổng chi phí hàng năm

Trường công lập

Trường tư thục

Tiểu học lớp 1- 6

363

4356

8500

1300

100 - 200

1400 - 1500

16800 - 18000

21156

26500

Cấp 2            lớp 1 -4

470

5640

16000

1300

100 - 200

1400 - 1500

16800 - 18000

22440

34000

Cấp 3           A level

727

8724

16000

1300

100 - 200

1400 - 1500

16800 - 18000

25524

34000

 

Ghi chú:

Trường công lập đóng học phí cả năm vào đầu năm học

Trường tư thục đóng học phí hàng tháng vào giữa hoặc cuối tháng học

Chi phí ăn ở đóng theo quý vào ngày 25 tháng trước

comments powered by Disqus
Các tin khác