Chương trình giáo dục hệ phổ thông cơ sở - Hệ Normal

Fri, 21.06.2013 16:44

Hệ phổ thông cơ sở của các trường công lập Singapore được chia làm hai hệ chính la Express- Cấp tốc và hệ Normal – Thông thường Hệ Normal- Thông thường dành cho học sinh có kết quả trung bình và kém trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE

Hệ Normal- Thông thường dành cho học sinh có kết quả trung bình và kém trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE

Học sinh sẽ được chia làm 2 hệ là Normal Academic và Normal Technical

Chương trình Normal Academic kéo dài 5 năm, chương trình Normal Technical kéo dài 4 năm.

Chương trình Lower Secondary: Lớp Secondary 1 đến Secondary 2. Học sinh cả khối sẽ học các môn học giống nhau

.

Chương trình Upper Secondary: Lớp Secondary 3 đến Secondary 4. Học sinh sẽ lựa chọn môn học phù hợp với trình độ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Các cháu học sinh của Vietsing24h sẽ được cô May Tran hỗ trợ lựa chọn môn học theo khả năng và định hướng nghề nghiệp.

Học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 N Level vào cuối năm Secondary 4

Các học sinh trong chương trình Normal Academic thi đỗ sẽ được tiếp tục học tiếp năm Secondary 5 và thi tốt nghiệp O Level .

Các học sinh trong chương trình Normal Tecnical thi đỗ sẽ được chuyển lên học nghề ITE hoặc ra đi làm.

 

comments powered by Disqus
Các tin khác