Chương trình giáo dục hệ phổ thông cơ sở- Hệ Express

Fri, 21.06.2013 16:35

Chương trình giáo dục hệ phổ thông cơ sở -Hệ Express Hệ phổ thông cơ sở của các trường công lập Singapore được chia làm hai hệ chính la Express- Cấp tốc và hệ Normal – Thông thường Hệ Express- Cấp tốc: dành cho học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE

Hệ phổ thông cơ sở của các trường công lập Singapore được chia làm hai hệ chính la Express- Cấp tốc và hệ Normal – Thông thường

Hệ Express- Cấp tốc: dành cho học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học PSLE

Học sinh sẽ học trong vòng 4 năm

Chương trình Lower Secondary: Lớp Secondary 1 đến Secondary 2. Học sinh cả khối sẽ học các môn học giống nhau

Chương trình Upper Secondary: Lớp Secondary 3 đến Secondary 4. Học sinh sẽ lựa chọn môn học phù hợp với trình độ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Các cháu học sinh của Vietsing24h sẽ được cô May Tran hỗ trợ lựa chọn môn học theo khả năng và định hướng nghề nghiệp.

Học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 O Level vào cuối năm Secondary 4

Mrs. May Tran
comments powered by Disqus