Chứng chỉ EduTrust và danh sách trường tư thục và quốc tế tại Singapore

Fri, 12.07.2013 15:00

Chứng chỉ EduTrust và danh sách trường tư thục và quốc tế tại Singapore

Chứng chỉ Edutrust là chứng chỉ tự nguyện được được đưa ra bởi Hội Đồng Giáo Dục Tư Nhân Singapore (Council of Private Education – CPE) dành cho các Tổ Chức Giáo Dục Tư Thục (Regulator of Private Education Institution PEIs). Mặc dù, mang tính chất tự nguyện, Edutrust là một trong những điều kiện tiên quyết được đòi hỏi khi một trường học tại Singapore muốn tuyển sinh và chiêu nạp học sinh, sinh viên  quôc tế. Tại Singapore, chỉ có các trường có Edutrust mới có đủ tư cách cấp Thị Thực Sinh Viên (Student Pass), quy định này được đưa ra bởi Cơ Quan Cửa Khẩu và Nhập Cảnh Singapore (Immigration and Checkpoints Authority). Chứng chỉ này giúp  các tổ chức giáo dục tư thục chất lượng cao trong các lĩnh vực chính về quản trị và cung cấp dịch vụ giáo dục khẳng định ưu thế và vị trí nổi bật của mình trong hệ thống giáo dục Singapore.

·         EduTrust Star (Có giá trị trong 4 năm)

Giải thưởng này được trao cho tổ chức giáo dục tư nhân có thành tích xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng. Danh hiệu này đồng thời là biểu tượng công nhận cho những nỗ lực được duy trì liên tục để không ngừng tiến bộ của tổ chức này. 

·         EduTrust (Có giá trị trong 4 năm)

Giải thưởng này được trao cho tổ chức giáo dục tư nhân đạt được những thành tích đáng khen ngợi trong các lĩnh vực quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục.

·         EduTrust Provisional  (Có giá trị trong 1 năm)

Giải thưởng này được trao cho tổ chức giáo dục tư nhân đã thỏa mãn được yêu cầu tối thiểu về quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục. Để nhận được giải thưởng, tổ chức phải thừa nhận sự cần thiết trong việc cải thiện phương thức quản lý và chất lượng giáo dục hiện tại của nó, và cam kết phấn đấu để đạt được sự tiến bộ này.

S/N.

PEI

1

3DSENSE MEDIA SCHOOL

2

ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE

3

ADVENT LINKS-SAUC EDUCATION CENTRE

4

AEC COLLEGE

5

AESTHETICS INTERNATIONAL ACADEMY

6

AIR TRANSPORT TRAINING COLLEGE

7

ALLSPICE INSTITUTE

8

AMERICAN CENTER FOR EDUCATION

9

AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL

10

ASCENSIA ACADEMY

11

ASIAN INTERNATIONAL COLLEGE

12

AT-SUNRICE GLOBALCHEF ACADEMY

13

AUSTON INSTITUTE OF MANAGEMENT

14

AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

15

BAKING INDUSTRY TRAINING CENTRE

16

BARCLYNE COLLEGE INTERNATIONAL

17

BEACON INTERNATIONAL COLLEGE

18

BIRMINGHAM ACADEMY

19

BMC INTERNATIONAL COLLEGE

20

BOSTON BUSINESS SCHOOL

21

BRADFORD-REX COLLEGE OF HOSPITALITY & MANAGEMENT

22

BRISTOL BUSINESS SCHOOL

23

BRITISH COUNCIL (SINGAPORE)

24

CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL

25

CHARTERED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

26

CHATSWORTH INTERNATIONAL SCHOOL

27

CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL

28

CITY COLLEGE

29

COLEMAN COLLEGE

30

CSM ACADEMY INTERNATIONAL

31

CURTIN EDUCATION CENTRE

32

DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

33

EAST ASIA INSTITUTE OF MANAGEMENT

34

ELECTRONICS INDUSTRIES TRAINING CENTRE

35

ERC INSTITUTE

36

ETONHOUSE INTERNATIONAL SCHOOL

37

FIRST MEDIA DESIGN SCHOOL

38

FIS INSTITUTE

39

FTMSGLOBAL ACADEMY

40

FZD SCHOOL OF DESIGN

41

GENETIC COMPUTER SCHOOL

42

GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL

43

HANBRIDGE SCHOOL

44

ICAS TRAINING AND EDUCATION COLLEGE (ICASTEC)

45

IDY ACADEMY

46

INFORMATICS ACADEMY

47

INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES

48

INSWORLD INSTITUTE

49

INTERCULTURAL THEATRE INSTITUTE

50

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL (SINGAPORE)

51

JAMES COOK AUSTRALIA INSTITUTE OF HIGHER LEARNING

52

JE EDUCATIONAL COLLEGE

53

KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY

54

KAPLAN LEARNING INSTITUTE

55

KIMAGE HAIRDRESSING SCHOOL

56

KINGSTON INTERNATIONAL SCHOOL

57

KLC SCHOOL OF EDUCATION

58

LASALLE COLLEGE OF THE ARTS

59

LITHAN HALL ACADEMY

60

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE

61

MAGES INSTITUTE OF EXCELLENCE

62

MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTE OF SINGAPORE

63

MARKETING INSTITUTE OF SINGAPORE TRAINING CENTRE

64

MDIS COLLEGE

65

MIRROR D' INTERNATIONAL COLLEGE

66

MMI ACADEMY

67

NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS

68

NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT

69

NEXUS INTERNATIONAL SCHOOL

70

NOVO INSTITUTE

71

NPS INTERNATIONAL SCHOOL

72

NYU LANGUAGE SCHOOL

73

ORITA SINCLAIR SCHOOL OF DESIGN, NEW MEDIA AND THE ARTS

74

OSAC INTERNATIONAL COLLEGE

75

PARKWAY COLLEGE OF NURSING AND ALLIED HEALTH

76

PORTMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

77

PSB ACADEMY

78

RAFFLES COLLEGE OF HIGHER EDUCATION

79

SAA GLOBAL EDUCATION CENTRE

80

SAE INSTITUTE

81

SAINT CLARE SCHOOL FOR SPECIAL EDUCATION

82

SAN YU ADVENTIST SCHOOL

83

SDH INSTITUTE

84

SHATEC INSTITUTES

85

SHELTON COLLEGE INTERNATIONAL

86

SHRM COLLEGE

87

SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

88

SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT

89

SINGAPORE RAFFLES MUSIC COLLEGE

90

SMART LEARNERS EDUCATION CENTRE

91

SMARTLAB EDUCATION PRIVATE SCHOOL

92

SMARTTEAM SCHOOL OF MANAGEMENT

93

SMF INSTITUTE OF HIGHER LEARNING

94

SPRING COLLEGE INTERNATIONAL

95

SSTC SCHOOL FOR FURTHER EDUCATION

96

ST FRANCIS METHODIST SCHOOL

97

STALFORD ACADEMY

98

STAMFORD AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL

99

STANSFIELD COLLEGE

100

STEI INSTITUTE

101

STERLING CAMPUS

102

TEG INTERNATIONAL COLLEGE

103

THE YOUNG PRODIGY LANGUAGE SCHOOL

104

TMC ACADEMY

105

TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE OF SINGAPORE

106

TRENT GLOBAL COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

107

UNITEDWORLD SCHOOL OF BUSINESS

108

UPTREND COLLEGE

109

VICTORIA EDUHUB

110

YMCA EDUCATION CENTRE

111

ZESPRION LANGUAGE CENTRE

112

ZHICHENG PRIVATE SCHOOL

 

comments powered by Disqus
Các tin khác