Tư vấn, cung cấp các thông tin về các kỳ thi công lập, du học hè trẻ em tại Singapore...
Cung cấp chương trình, khóa học để luyện thi đỗ trường công lập tại Singapore
Bảo lãnh, giám hộ, nuôi dạy và chăm sóc trẻ đang học tập tại Singapore...